• Thông báo
    • Đã có box quảng cáo rao vặt, hãy cẩn thận để không bị banned tài khoản
    • Update 28/12/2016: Yêu cầu các bài rao vặt post sau ngày này cần phải share g+, post nào không share sẽ bị xóa không cần báo trước.
    • Vi phạm quy định 3 lần, sẽ bị xóa bài acc + toàn bộ bài viết

Tài khoản vi phạm nội quy Forum

Tổng họp danh sách tài khoản bị khóa tại forum do vi phạm chính sách - Thắc mắc reply vào đó luôn nhé
Top