• Thông báo
    • Đã có box quảng cáo rao vặt, hãy cẩn thận để không bị banned tài khoản
    • Update 28/12/2016: Yêu cầu các bài rao vặt post sau ngày này cần phải share g+, post nào không share sẽ bị xóa không cần báo trước.
    • Vi phạm quy định 3 lần, sẽ bị xóa bài acc + toàn bộ bài viết

Xenforo

Các thủ thuật Xenforo sẽ giúp bạn làm cho website xenforo của bạn chuyên nghiệp hơn và tối ưu hơn. Các kiến thức cần thiết với xenforo
Top